Regulamin promocji 2 + 1

Regulamin promocji "Kup 2 sztuki odzieży i bielizny z oferty podstawowej a 3 sztukę otrzymasz za 1 złoty"

 1. Promocja „KUP 2 SZTUKI ODZIEŻY I BIELIZNY Z OFERTY PODSTAWOWEJ A 3 SZTUKĘ OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich modeli odzieży i bielizny z oferty podstawowej w salonach stacjonarnych regularnych i sklepie internetowym na stronie gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 2 regulaminu.
 2. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
 3. Promocją są objęte w salonach stacjonarnych regularnych oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl produkty z Załącznika nr 1.
 4. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu trzech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”). Za dwa produkty Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty, W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka trzech dowolnych produktów podlegających Promocji.
 5. Promocja trwa w salonach regularnych oraz sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl od dnia 7 października 2019 roku do dnia 24 listopada 2019 roku.
 6. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach stacjonarnych lub za pośrednictwem sklepu internetowego GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) trzech dowolnych produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
 8. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 7 niniejszego regulaminu:
  a) W przypadku zakupu jednego Zestawu trzech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 1 złoty. 
  b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów trzech produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach regularnych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym GATTA jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów.
 13. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 14. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 15. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 16. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonach stacjonarnych GATTA oraz na stronie internetowej www.gatta.pl.
 17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2019 roku.

Zduńska Wola, dnia 7 października 2019 roku.

 

Załącznik nr 1

Nazwa

Kod towaru

Bikini Softi

004.1566S

Mini Bikini Softi

004.1567S

String Softi

004.1568S

Brazylian Softi

004.1569S

Thalia softi

004.1584S

Ellisi Softi

004.1572S

DRESS AMBER

004.6736S

SKIRT COLETTE

004.6698S

BODY TILLY 01

004.5683S

DRESS TERMINA

004.6627S

BODY ELISA

004.5627S

BODY RAMIRA

004.5628S

SKIRT PATI

004.6672S

DRESS FILI

004.6721S

DRESS FAMI

004.6722S

Leggins Push - Up

004.4715S

Majtki - Bikini Mamma

004.1492S

Bielizna Męska - Boxer Cotton

004.1546S

Bielizna Męska - Slip Cotton

004.1547S

Majtki- Brazyliay Damskie  60den

004.1607S

Majtki - Bikini Cotton

004.1550S

Majtki - Mini Bikini Cotton

004.1551S

Majtki - Short Cotton

004.1555S

Majtki - Stringi Damskie 60den

004.1K601

Majtki - Bikini Damskie 60den

004.1K604

Majtki - Mini Bikini Damskie 60den

004.1K605

Majtki - Szorty Damskie 60den

004.1K606

Koszulka - Golf S

004.2456S

Koszulka - T-shirt L

004.2635S

Koszulka - Golf Classic L

004.2655S

Koszulka - Tank Top

004.2786S

Koszulka - T-shirt Perfect

004.2976S

Koszulka - Vest Perfect

004.2989S

Koszulka - T-shirt damski 60den

004.2K608

Koszulka - Camisole 60den

004.2K610

Bra Mamma

004.3469S

Bra Perfect

004.3471S

Koszulka - Top 60 DEN

004.3K611

Koszulka - Sport Top 60 DEN

004.3K612

Spodnie Black

004.4458S

Leggings

004.4498S

Spodnie Skinny Hot

004.4502S

Next Leggins

004.4531S

Leggins Fit

004.4556S

Leggins New York 01

004.4611S

Leggins Carvico

004.4619S

Koszulka - Body L

004.5530S

Koszulka - Body Camisole

004.5569S

Koszulka - Body T-shirt

004.5571S

Koszulka - Body Golf

004.5577S

Body Perfect

004.5590S

Skirt Colette Mini

004.6702S

Leggings 3/4

004.4500S