Regulamin promocji 3+1 na Majtki Bezszwowe

1. Promocja „KUP 3 SZTUKI MAJTEK A CZWARTĄ OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy majtek laserowo ciętych (Bikini thalia, Bikini Ellisi, Brazylian Softi,  ini bikini Softi, Bikini Softi, String Softi) cotton (Bikini cotton, Mini bikini cotton, Shorts cotton) i basic (Stringi damskie bezszwowe, Majtki bezszwowe Bikini, Majtki bezszwowe Mini Bikini, Szorty damskie bezszwowe, Majtki bezszwowe brazyliany) ze sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl.
2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu czterech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”). Za trzy produkty Uczestnik Promocji płaci  bowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty. Cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka czterech dowolnych produktów podlegających Promocji.
3. Promocja w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl trwa od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.
4. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają za pośrednictwem sklepu internetowego GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) czterech dowolnych produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
6. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 5 niniejszego regulaminu:
a) W przypadku zakupu jednego Zestawu czterech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego czwartą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 1 złoty.
b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów czterech produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do  najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
11. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
12. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
13. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.
14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl.
15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu
rękojmi.
16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.
Zduńska Wola, dnia 30 czerwca 2020 roku.