Regulamin promocji 3+1 na Majtki Bezszwowe

1. Promocja „KUP 3 SZTUKI MAJTEK A CZWARTĄ OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy majtek laserowo ciętych (Bikini thalia, Bikini Ellisi, Brazylian Softi,  ini bikini Softi, Bikini Softi, String Softi) cotton (Bikini cotton, Mini bikini cotton, Shorts cotton) i basic (Stringi damskie bezszwowe, Majtki bezszwowe Bikini, Majtki bezszwowe Mini Bikini, Szorty damskie bezszwowe, Majtki bezszwowe brazyliany) ze sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl. Promocji nie podlegają stroje kąpielowe.
2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu czterech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”). Za trzy produkty Uczestnik Promocji płaci  bowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty z zastrzeżeniem, że wysokość paragonu przed udzieleniem rabatu (Korzyści) nie będzie niższa niż 149 zł brutto. Cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka czterech dowolnych produktów podlegających Promocji.
3. Promocja w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl trwa od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
4. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają za pośrednictwem sklepu internetowego GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) czterech dowolnych produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
6. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 5 niniejszego regulaminu:
a) W przypadku zakupu jednego Zestawu czterech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego czwartą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 1 złoty.
b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów czterech produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do  najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
11. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
12. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
13. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.
14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl.
15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu
rękojmi.
16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.
Zduńska Wola, dnia 30 czerwca 2020 roku.