Regulamin promocji MULTIPAK

1. Promocja „MULTI PAK” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów dostępnych w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA oraz produktów ze sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego regulaminu.
2. Promocją nie są objęte karty podarunkowe oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl produkty z kolekcji GATTA INTIMATE Wiosna-Lato 2020
3. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
4. W salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu (Korzyść́) na najtańsze produkty zakupione w Zestawie zgodnie z punktem 6 niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że wysokość paragonu przed udzieleniem rabatu (Korzyści) nie będzie niższa niż 80 zł brutto w salonach stacjonarnych oraz 60 zł brutto w salonach outletowych.
5. W sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu (Korzyść́) na najtańszy produkt zakupiony w Zestawie zgodnie z punktem 6.a niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że wysokość paragonu przed udzieleniem rabatu (Korzyści) nie będzie niższa niż 80 zł brutto.
6. Aby skorzystać z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu
a. czterech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw” (3+1)). Za trzy produkty Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty. W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka czterech dowolnych produktów podlegających Promocji (3+1).
b. siedmiu produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw” (5+2)). Za pięć produktów Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za dwa najtańsze produkty zapłaci 1 złoty (5+2).
c. dziesięciu produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw” (7+3)). Za siedem produktów Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za trzy najtańsze produkty zapłaci 1 złoty (7+3).
7. Promocja trwa w salonach regularnych, outletowych GATTA od 9 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 27 marca 2020 roku.
8. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
9. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach stacjonarnych, outletowych lub za pośrednictwem sklepu internetowego GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) Zestawu dowolnych produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
10. W przypadku zakupu większej ilości Zestawów w ramach jednej transakcji, Korzyść zgodnie z punktem 5 niniejszego regulaminu będzie naliczona do należnej liczby produktów najtańszych na paragonie tzn. po uszeregowaniu wszystkich produktów zawartych na paragonie w kolejności do najwyższej do najniższej np. w sytuacji gdy transakcji zawiera 14 produktów objętych promocją w Zestawie 3+1 i 7+3, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
11. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
12. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach regularnych i outletowych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
13. Produkty przecenione objęte są promocją.
14. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym bądź outletowym GATTA jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów zgodnie z regulaminem zwrotów stanowiącym załącznik nr 1 regulaminu promocji.
16. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
17. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
18. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
19. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies na stronie www.gatta.pl
20. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonach stacjonarnych i outletowych GATTA oraz na stronie internetowej www.gatta.pl.
21. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
22. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
23. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 9 marca 2020 roku.
Zduńska Wola, dnia 9 marca 2020 roku.

Załącznr 1
Regulamin Zwrotów

W sytuacji gdy Nasz produkt nie spełni Państwa
oczekiwań, możliwy jest ZWROT (wyłącznie na kartę podarunkową)
bądź WYMIANA w okresie 7 DNI od daty zakupu (w przypadku
uczestników programu Gatta Club, okres ten wynosi 30 DNI)
za okazaniem paragonu zakupu.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zwroty oraz wymiany nie
mogą być realizowane w przypadkach , gdy towar;
został uszkodzony
nosi ślady użytkowania
nie posiada oryginalnych metek
nie posiada oryginalnego opakowania

Części górne produktów gorseterii i bielizny osobistej (np. Bra Mamma)
oraz stroje kąpielowe (w komplecie) podlegają jedynie WYMIANIE


ZWROTOM oraz WYMIANIE nie podlegają
części dolne bielizny osobistej ( np. majtki, body) z wyłączeniem strojów kąpielowych
produkty II gatunku „
Dziękujemy za przemyślane zakupy