REGULAMIN PROMOCJI „-30% NA DRUGI PRODUKT PRZY ZAKUPIE KOSTIUMU KĄPIELOWEGO”

 

REGULAMIN PROMOCJI

„-30% NA DRUGI PRODUKT PRZY ZAKUPIE KOSTIUMU KĄPIELOWEGO”

 

 1. Promocja „-30% na drugi produkt przy zakupie kostiumu kąpielowego” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy produktów dostępnych w salonach stacjonarnych outletowych GATTA zawartych w Załączniku nr 1 i 2.
 2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu kostiumu kąpielowego jednoczęściowego lub stanika do kostiumu dwuczęściowego określonego w załączniku Nr 1 do regulaminu,  a kupując drugi produkt  z załącznika Nr 2 Klient otrzymuje rabat o wartości -30% (dalej zwany Zestawem).  Cena drugiego produktu jest obniżona o 30% od ceny bazowej brutto tego produktu.
 3. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 4. Promocja w salonach stacjonarnych outletowych trwa od dnia 4 maja 2021 roku do 30 września 2021 roku.
 5. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 6. Z promocji w salonach stacjonarnych outletowych GATTA mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
 7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonie transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
 8. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w niniejszym regulaminu w przypadku zakupu produktu z Załącznika nr 1, Klient będzie uprawniony do zakupu drugiego produktu z załącznika Nr 2  z ‑30% rabatem od ceny bazowej brutto tego produktu.  
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach stacjonarnych outletowych GATTA w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w salonie jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów zgodnie z Regulaminem Zwrotów Towarów w Salonach Stacjonarnych Gatta. Regulamin zwrotu towarów stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu.
 13. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 14. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonie oraz na stronie internetowej http://www.gatta.pl
 16. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2021 roku.

 

Zduńska Wola, dnia 28 kwiecień 2021 roku.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Kod

Nazwa

Model

SE5.CA1

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1000CA17

S1000CA17

SE5.003

Kostium kąpielowy jednoczęściowy MEXICO S1003N18

S1003N18

SE7.003

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1003U18 outlet

S1003U18

SE7.004

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S1004N outlet

S1004N

SE7.4NW

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S1004NWJ18 outlet

S1004NWJ18

SE7.005

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1005 outlet

S1005

SE6.101

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S1010PE17 outlet

S1010PE17

SE7.C18

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1014C18 outlet

S1014C18

SE7.C19

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1018C19

S1018C19

SE7.E19

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1018E19

S1018E19

SE5.F18

Kostium kąpielowy jednoczęściowy BARBADOS S1018F18

S1018F18

SE7.B11

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S1023B11

S1023B11

SE6.033

Stanik do kostiumu kąpielowego S1033B11/G Glamour

S1033B11/G

SE6.035

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1035Z19 Mexico

S1035Z19

SE7.PM6

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S1040NPM6 Porto Santa

S1040NPM6

SE7.041

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1041D19 outlet

S1041D19

SE7.115

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S115C18 outlet

S115C18

SE7.5G1

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S555/G1 outlet

S555/G1

SE7.5G2

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S555/G2 outlet

S555/G2

SE7.5E1

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S555E19

S555E19

SE6.K3G

Stanik do kostiumu kąpielowego S555K3/G Miami

S555K3/G

SE6.555

Stanik do kostiumu kąpielowego S555M19/G Luxury

S555M19/G

SE2.555

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S555M3

S555M3

SE7.O18

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S555O18 outlet

S555O18

SE5.T17

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S555T17 outlet

S555T17

SE4.555

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S555W17

S555W17

SE5.B17

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S555WB17

S555WB17

SE5.E17

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S555WE17

S555WE17

SE6.F19

Stanik do kostiumu kąpielowego S555WF19/G Hollywood

S555WF19/G

SE7.6M7

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S645M7 outlet

S645M7

SE7.684

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S684G17 outlet

S684G17

SE6.684

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S684L19 Secret

S684L19

SE6.N19

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S684N19 Cyclades

S684N19

SE7.703

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S703A19 outlet

S703A19

SE5.C17

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S711C17 outlet

S711C17

SE7.711

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S711D18 outlet

S711D18

SE7.3CG

Stanik do kostiumu kąpielowego S7300X3C/G outlet

S7300X3C/G

SE6.730

Stanik do kostiumu kąpielowego S730B11/G Glamour

S730B11/G

SE6.C19

Stanik do kostiumu kąpielowego S730C19/G Seychelles

S730C19/G

SE5.D1G

Stanik LUXURY S730DD18/G

S730DD18/G

SE7.E18

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730E18 outlet

S730E18

SE5.E18

Stanik MARTINICA S730E18/G

S730E18/G

SE6.18G

Stanik do kostiumu kąpielowego S730K18/G Acapulco

S730K18/G

SE7.M18

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730M18 outlet

S730M18

SE6.O19

Stanik do kostiumu kąpielowego S730O19/G Madagaskar

S730O19/G

SE5.0P1

Stanik PATI S730P10/G

S730P10/G

SE5.PH1

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730PH10

S730PH10

SE5.H18

Stanik CACTUS S730PH18/G

S730PH18/G

SE5.PS1

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730PS10

S730PS10

SE7.T18

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730T18 outlet

S730T18

SE6.0VF

Stanik do kostiumu kąpielowego S730VF19/G Hollywood

S730VF19/G

SE5.3Z1

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730VZ1

S730VZ1

SE7.A17

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730WA17 outlet

S730WA17

SE6.Q17

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730XQ17 outlet

S730XQ17

SE7.G19

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S734G19 outlet

S734G19

SE7.734

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S734N5

S734N5

SE7.762

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S762DL19 outlet

S762DL19

SE6.762

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S762E18 outlet

S762E18

SE6.62M

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S762M6 Porto Santo

S762M6

SE7.2NG

Stanik do kostiumu kąpielowego S762N/G outlet

S762N/G

SE7.1R8

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S801R8 outlet

S801R8

SE6.F17

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S8030F17 outlet

S8030F17

SE5.30F

Kostium kąpielowy jednoczęściowy BARBADOS S8030F18

S8030F18

SE7.U18

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S8030U18 outlet

S8030U18

SE7.3W1

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S8030W18 outlet

S8030W18

SE7.F17

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S803F17 outlet

S803F17

SE5.U8G

Tankini Classic S8050U18/G

S8050U18/G

SE7.Z18

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S8050Z18 outlet

S8050Z18

SE5.U17

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S805U17 outlet

S805U17

SE6.806

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S8060F19 Hollywood

S8060F19

SE6.2B1

Stanik do kostiumu kąpielowego S812B11/G Glamour

S812B11/G

SE7.812

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S812G19 outlet

S812G19

SE7.2N5

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S812N5

S812N5

SE5.2X1

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S812X1 outlet

S812X1

SE7.813

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S813LW outlet

S813LW

SEL.821

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S821

S821

SE5.I17

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S821I17

S821I17

SE3.1X1

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S821X1

S821X1

SE7.824

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S824GR outlet

S824GR

SE7.843

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S843 outlet

S843

SE7.8R5

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S843GR5 outlet

S843GR5

SE5.S89

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S890 outlet

S890

SE7.890

Kostium kąpielowy tankini S8900Y18 outlet

S8900Y18

SE4.904

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S904

S904

SE7.904

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S904X17 outlet

S904X17

SE7.914

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S914CW outlet

S914CW

SE7.4D3

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S914D3 outlet

S914D3

SE2.920

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S920A

S920A

SE3.0T1

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S920T1

S920T1

SE6.G19

Stanik do kostiumu kąpielowego S940AG19/G Flowers

S940AG19/G

SE5.9R5

Stanik PRINCESSA S940GR5/G

S940GR5/G

SE6.F18

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S943F18

S943F18

SE6.64M

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S964M6 Porto Santo

S964M6

SE7.4X1

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S964X18 outlet

S964X18

SE6.966

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S966T1 outlet

S966T1

SE6.994

Stanik do kostiumu kąpielowego S994C19/G Seychelles

S994C19/G

SE6.995

Stanik do kostiumu kąpielowego S995GR6/G Sardynia

S995GR6/G

SE5.PD1

Kostium kąpielowy dwuczęściowy LUXURY S995PD18

S995PD18

SE5.996

Stanik LUXURY S996PD18/G

S996PD18/G

 

 

Załącznik nr 2

Kod

Nazwa

Model

SE6.B11

Majtki do kostiumu kąpielowego S1033B11/M Glamour

S1033B11/M

SE4.M55

Majtki pełne S555/M

S555/M

SE6.5K3

Majtki do kostiumu kąpielowego S555K3/M Miami

S555K3/M

SE6.M19

Majtki do kostiumu kąpielowego S555M19/M Luxury

S555M19/M

SE4.WM5

Majtki wiązane do modelu S555W/M

S555W/M

SE6.5WF

Majtki do kostiumu kąpielowego S555WF19/M Hollywood

S555WF19/M

SE5.S73

Kąpielówki męskie S73 outlet

S73

SE5.AE1

Majtki MARTINICA S730AE18/M

S730AE18/M

SE6.11M

Majtki do kostiumu kąpielow0ego S730B11/M Glamour

S730B11/M

SE6.73M

Majtki do kostiumu kąpielowego S730C19/M Seychelles

S730C19/M

SE5.D1M

Majtki LUXURY S730DD18/M

S730DD18/M

SE6.18M

Majtki do kostiumu kąpielowego S730K18/M Acapulco

S730K18/M

SE6.39M

Majtki do kostiumu kąpielowego S730O19/M Madagaskar

S730O19/M

SE5.0PM

Majtki PATI S730P10/M

S730P10/M

SE5.H8M

Majtki CACTUS S730PH18/M

S730PH18/M

SE6.F9M

Majtki do kostiumu kąpielowego S730VF19/M Hollywood

S730VF19/M

SE7.3CM

Majtki do kostiumu kąpielowego S730X3C/M outlet

S730X3C/M

SE7.2NM

Majtki do kostiumu kąpielowego S762N/M outlet

S762N/M

SE5.U8M

Majtki Classic S8050U18/M

S8050U18/M

SE6.B1M

Majtki do kostiumu kąpielowego S812B11/M Glamour

S812B11/M

SE6.40A

Majtki do kostiumu kąpielowego S940AG19/M Flowers

S940AG19/M

SE5.40R

Majtki PRINCESSA S940GR5/M

S940GR5/M

SE6.4C1

Majtki do kostiumu kąpielowego S994C19/M Seychelles

S994C19/M

SE6.5GM

Majtki do kostiumu kąpielowego S995GR6/M Sardynia

S995GR6/M

SE5.D18

Majtki LUXURY S996PD18/M

S996PD18/M

SE4.M12

Kąpielówki męskie SM12 outlet

SM12

SE8.M16

Kąpielówki męskie SM16 outlet

SM16

SE8.M17

Kąpielówki męskie SM17 outlet

SM17