REGULAMIN PROMOCJI 3+1 MAJTKI

REGULAMIN PROMOCJI KUP
3 sztuki majtek  A CZWARTą sztukę  OTRZYMASZ za 1 złoty

 1. Promocja „KUP 3 SZTUKI MAJTEK A CZWARTĄ SZTUKĘ  OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy modeli majtek damskich i męskich, których modele zostały określone w tabeli opcja 1 i 2 dostępnych w salonach stacjonarnych regularnych GATTA  oraz w sklepie  internetowym na stronie gatta.pl

 

 1. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu czterech produktów objętych Promocją z opcji 1 lub 2 (dalej zwany „Zestaw”). Zestaw musi zawierać 4 produkty z opcji 1 lub 4 produkty z opcji 2. Za trzy produkty Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty, W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka czterech dowolnych produktów podlegających Promocji.
 2. Promocja trwa w salonach regularnych stacjonarnych od dnia 18 grudnia 2018 roku. do dnia 28 lutego 2019 roku , GATTA oraz sklepie internetowym na stronie gatta.pl od dnia 18 grudnia 2018 roku do dnia 24 grudnia 2018 roku.
 3. Promocja objęta regulaminem nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami oraz korzyściami związanymi z kartą lojalnościową Gatta Club.
 4. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach regularnych stacjonarnych GATTA lub za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) czterech dowolnych produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 6. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 6 niniejszego regulaminu:
  a) W przypadku zakupu jednego Zestawu czterech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego czwartą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 1 złoty. 
  b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów czterech produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu tj. np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach regularnych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
 10. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 11. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 12. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonach stacjonarnych  GATTA oraz na stronie internetowej www.gatta.pl.
 14. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 16. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2018 roku.

 

 

OPCJA 1

Bikini Softi

004.1566S

Mini Bikini Softi

004.1567S

String Softi

004.1568S

Brazylian Softi

004.1569S

Thalia softi

004.1584S

Ellisi Softi

004.1572S

Majtki - Stringi Damskie 60den

004.1K601

Majtki - Bikini Damskie 60den

004.1K604

Majtki - Szorty Damskie 60den

004.1K606

Majtki - Mini Bikini Damskie 60den

004.1K605

Majtki - Bikini Cotton

004.1550S

Majtki - Mini Bikini Cotton

004.1551S

Majtki - Short Cotton

004.1555S

 

 

 

OPCJA 2

Bielizna Męska - Boxer Cotton

004.1546S

Bielizna Męska - Slip Cotton

004.1547S

 

Zduńska Wola, dnia 18 grudnia 2018 roku.