Regulamin promocji MULTIPAK

REGULAMIN PROMOCJI 

„MULTI PAK”

 1. Promocja „MULTI PAK” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów dostępnych w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA  oraz produktów ze sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego regulaminu. 
 2. Promocją nie są objęte karty podarunkowe.
 3. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA CLUB.
 4. W salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA  promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu (Korzyść́) na najtańsze produkty zakupione w Zestawie zgodnie z punktem 6 niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że wysokość paragonu przed udzieleniem rabatu (Korzyści) nie będzie niższa niż 80 zł brutto w salonach stacjonarnych oraz 60 zł brutto w salonach outletowych.
 5. W sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu (Korzyść́) na najtańszy produkt zakupiony w Zestawie zgodnie z punktem 6.a niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że wysokość paragonu przed udzieleniem rabatu (Korzyści) nie będzie niższa niż 149 zł brutto.
 6. Promocji nie podlegają stroje kąpielowe.
 7. Aby skorzystać z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu
  - czterech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw” (3+1)). Za trzy produkty Uczestnik Promocji  płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty. W przypadku zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego cena za najtańszy produkt z Zestawu za 1 złoty naliczana jest Uczestnikowi Promocji automatycznie po dodaniu do koszyka czterech dowolnych produktów podlegających Promocji (3+1).
  - siedmiu produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw” (5+2)). Za pięć produktów Uczestnik Promocji  płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za dwa najtańsze produkty zapłaci 1 złoty (5+2).
  - dziesięciu produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw” (7+3)). Za siedem produktów Uczestnik Promocji  płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za trzy najtańsze produkty zapłaci 1 złoty (7+3).
 8. Promocja trwa w salonach regularnych, outletowych GATTA od 4 maja 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl  od dnia 14 sierpnia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
 9. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 10. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach stacjonarnych, outletowych lub za pośrednictwem sklepu internetowego GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) Zestawu dowolnych produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
 11. W przypadku zakupu większej ilości Zestawów w ramach jednej transakcji, Korzyść zgodnie z punktem 6 niniejszego regulaminu będzie naliczona do należnej liczby produktów najtańszych na paragonie tzn. po uszeregowaniu wszystkich produktów zawartych na paragonie w kolejności do najwyższej do najniższej np. w sytuacji gdy transakcji zawiera 14 produktów objętych promocją w Zestawie 3+1 i 7+3, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 13. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach regularnych i outletowych GATTA oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 14. Produkty przecenione objęte są promocją. 
 15. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym bądź outletowym GATTA jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów zgodnie z regulaminem zwrotów.
 17. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 18. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 19. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 20. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies  na stronie www.gatta.pl 
 21. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna  w wersji papierowej w salonach stacjonarnych i outletowych GATTA oraz na stronie internetowej www.gatta.pl.
 22. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 23. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 24. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 25. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2020 roku.

Zduńska Wola, dnia 4 maja 2020 roku.Załącznik nr 1 

Regulamin Zwrotów

 

W sytuacji gdy Nasz produkt nie spełni Państwa oczekiwań, możliwy jest ZWROT (wyłącznie na kartę podarunkową)bądź WYMIANA w okresie 7 DNI od daty zakupu (w przypadkuuczestników programu Gatta Club, okres ten wynosi 30 DNI) za okazaniem paragonu zakupu.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zwroty oraz wymiany nie mogą być realizowane w przypadkach , gdy towar;

 • został uszkodzony
 • nosi ślady użytkowania
 • nie posiada oryginalnych metek
 • nie posiada oryginalnego opakowania

 

Części górne produktów gorseterii i bielizny osobistej (np. Bra Mamma) oraz stroje kąpielowe (w komplecie) podlegają jedynie WYMIANIE

 

ZWROTOM oraz WYMIANIE nie podlegają 

 • części dolne bielizny osobistej ( np. majtki, body) z wyłączeniem strojów kąpielowych
 • produkty II gatunku „

Dziękujemy za przemyślane zakupy