REGULAMIN PROMOCJI „-50% NA DRUGI PRODUKT PRZY ZAKUPIE KOSTIUMU KĄPIELOWEGO”

REGULAMIN PROMOCJI

„-50% NA DRUGI PRODUKT PRZY ZAKUPIE KOSTIUMU KĄPIELOWEGO”

 

 1. Promocja „-50% na drugi produkt przy zakupie kostiumu kąpielowego” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy produktów dostępnych w salonach stacjonarnych regularnych GATTA i w Sklepie Internetowym na http://www.gatta.pl zawartych w Załączniku nr 1 i
 2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu kostiumu kąpielowego jednoczęściowego lub stanika do kostiumu dwuczęściowego określonego w załączniku Nr 1 do regulaminu, a kupując drugi produkt z załącznika Nr 2 Klient otrzymuje rabat o wartości -50% (dalej zwany Zestawem). Cena drugiego produktu jest obniżona o 50% od ceny bazowej brutto tego
 3. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani
 4. Promocja w salonach stacjonarnych regularnych i w Sklepie Internetowym na http://www.gatta.pl trwa od dnia 23 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021
 5. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 6. Z promocji w salonach stacjonarnych regularnych GATTA mogą skorzystać jedynie klienci posiadający kartę GATTA CLUB i korzyści związane z korzystaniem z tejże karty będą naliczane zgodnie z regulaminem karty GATTA
 7. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonie transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
 8. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w niniejszym regulaminu w przypadku zakupu produktu z Załącznika nr 1, Klient będzie uprawniony do zakupu drugiego produktu z załącznika Nr 2 z -50% rabatem od ceny bazowej brutto tego
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym
 10. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach stacjonarnych regularnych GATTA jak i w Sklepie Internetowym na http://www.gatta.pl w czasie trwania W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego
 12. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w salonie jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów zgodnie z Regulaminem Zwrotów Towarów w Salonach Stacjonarnych Gatta. Regulamin zwrotu towarów stanowi załącznik Nr 3 do
 13. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie Gatta.pl jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
 14. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 15. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
 16. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonie oraz na stronie internetowej http://www.gatta.pl
 17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 19. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów
 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2021

 

Zduńska Wola, dnia 23 kwiecień 2021 roku.

Załącznik nr 1

 

Kod

Nazwa

Model

SE6.0SK

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1000SK Monaco

S1000SK

SE6.2MG

Stanik do kostiumu kąpielowego S1002M/G San Marino

S1002M/G

SE7.6NP

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1036NP Alicante

S1036NP

SE7.103

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1036S

S1036S

SE8.055

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1055

S1055

SE8.061

Stanik do kostiumu kąpielowego S1061P2/G

S1061P2/G

SE8.069

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1069A21

S1069A21

SE8.P21

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1069P21

S1069P21

SE7.077

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1077 Hollywood

S1077

SE8.108

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S1080S

S1080S

SE8.S1G

Stanik do kostiumu kąpielowego S1080S1/G

S1080S1/G

SE8.085

Stanik do kostiumu kąpielowego S1085/G

S1085/G

SE4.43D

Kostium kąpielowy sportowy jednoczęściowy damski S43D

S43D

SE8.47N

Kostium kąpielowy sportowy dwuczęściowy damski S47N

S47N

SE6.600

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S600NV Glamour

S600NV

SE8.601

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S601P21

S601P21

SE8.684

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S684A21

S684A21

SE7.D20

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S684D20 Costa Rica

S684D20

SE8.4P1

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S684P21

S684P21

SE7.730

Stanik wiązany do kostiumu kąpielowego S730A20/G Mauritius

S730A20/G

SE8.A21

Stanik do kostiumu kąpielowego S730A21/G

S730A21/G

SE8.730

Stanik do kostiumu kąpielowego S730N5/G

S730N5/G

SE8.30N

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730NP

S730NP

SE8.R3A

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730NR3A

S730NR3A

SE8.7R3

Kostium kąpielowy dwuczęściowy S730R3A

S730R3A

SE6.803

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S8030D19 Santa Cruz

S8030D19

SE6.030

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S8030Z1 San Marino

S8030Z1

SE8.803

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S8030Z6

S8030Z6

SE8.812

Stanik do kostiumu kąpielowego S812LA/G

S812LA/G

SE8.923

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S923

S923

SE8.23R

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S923R

S923R

SE4.30G

Stanik do modelu S930GR2/G

S930GR2/G

SE8.21G

Stanik do kostiumu kąpielowego S940A21/G

S940A21/G

SE6.940

Stanik do kostiumu kąpielowego S940AD19/G Santa Cruz

S940AD19/G

SE8.940

Stanik do kostiumu kąpielowego S940NJ/G

S940NJ/G

SE6.0ZP

Stanik do kostiumu kąpielowego S940ZP/G Lilu

S940ZP/G

SE7.64M

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S964M Victoria

S964M

SE6.4SK

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S964SK Monaco

S964SK

SE8.993

Stanik do kostiumu kąpielowego S993P/G

S993P/G

SE8.3PN

Stanik do kostiumu kąpielowego S993PN/G

S993PN/G

SE8.995

Stanik do kostiumu kąpielowego S995J/G

S995J/G

SE8.D95

Chusta D95

D95

SE8.016

Figi do kostiumu kąpielowego FASHION2

FASHION2

SE6.2MM

Majtki do kostiumu kąpielowego S1002M/M San Marino

S1002M/M

SE6.045

Kostium kąpielowy jednoczęściowy S1045N Monaco

S1045N

SE6.GR5

Stanik do kostiumu kąpielowego S730VGR5/G Princessa

S730VGR5/G

SE6.R5M

Majtki do kostiumu kąpielowego S730VGR5/M Princessa

S730VGR5/M

Załącznik nr 2

 

Kod

Nazwa

Model

SE8.014

Figi do kostiumu kąpielowego ANGEL3

ANGEL3

SE8.007

Figi do kostiumu kąpielowego ANGEL5

ANGEL5

SE8.011

Figi do kostiumu kąpielowego BEAUTY3

BEAUTY3

SE8.015

Figi do kostiumu kąpielowego BEAUTY4

BEAUTY4

SE8.012

Figi do kostiumu kąpielowego BEAUTY5

BEAUTY5

SE8.006

Figi do kostiumu kąpielowego BRAZIL1

BRAZIL1

SE8.010

Figi do kostiumu kąpielowego CLASSIC1

CLASSIC1

SE8.D14

Figi do kostiumu kąpielowego D14

D14

SE6.D5A

Pareo D5A California

D5A

SE6.D66

Majtki do kostiumu kąpielowego D66 California

D66

SE6.D76

Majtki do kostiumu kąpielowego D76 California

D76

SE6.D77

Figi do kostiumu kąpielowego D77 Accesories

D77

SE8.004

Figi do kostiumu kąpielowego FASHION6

FASHION6

SE8.001

Figi do kostiumu kąpielowego LADY5

LADY5

SE8.008

Figi do kostiumu kąpielowego LADY7

LADY7

SE8.005

Figi do kostiumu kąpielowego LADY8

LADY8

SE8.013

Figi do kostiumu kąpielowego MIRAGE3

MIRAGE3

SE8.009

Figi do kostiumu kąpielowego MIRAGE4

MIRAGE4

SE7.A2M

Majtki do kostiumu kąpielowego S730A20/M Mauritius

S730A20/M

SE8.088

Szorty męskie S88T

S88T

SE4.30M

Majtki do modelu S930GR2/M

S930GR2/M

SE6.AD1

Majtki do kostiumu kąpielowego S940AD19/M Santa Cruz

S940AD19/M

SE7.96D

Szorty męskie S96D

S96D

SE7.SM2

Szorty męskie SM22

SM22

SE5.M29

Szorty męskie SM29

SM29