Regulamin promocji na Dzień Ojca

REGULAMIN PROMOCJI          „Dzień Ojca -20%”

 1. Promocja „Dzień Ojca -20%” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wytypowanych przez Organizatora produktów męskich w salonach stacjonarnych regularnych, outletowych GATTA oraz ze sklepu internetowego na stronie gatta.pl. Wytypowane przez Organizatora produkty biorące udział w promocji:

kod towaru

nazwa towaru

G94.N03

JIM-Skarpetki wzorowane męskie

G94.N28

BAMBOO - Skarpetki wzorowane męskie

G94.0e9

EXCLUSIVE Skarpetki męskie gładkie BAWEŁNA 30tex

G94.1e0

EXCLUSIVE Skarpetki męskie gładkie BAW.MERCERYZ.

G94.0e7

EXCLUSIVE Skarpetki męskie gładkie BAMBOO

G91.000

Stopki gładkie męskie

G91.071

Mokasynka męska gładka + silikon

G91.401

TENCEL - Stopki męskie gładkie

G91.11P

Stopki męskie frotte w spodzie stopy

G91.N01

Stopki wzorowane męskie

G91.N02

Funky - stopki wzorowane

G91.P71

Mokasynka męska wzorowana+silikon

SE8.088

Szorty męskie S88T

SE7.96D

Szorty męskie S96D

SE7.SM2

Szorty męskie SM22

SE5.M29

Szorty męskie SM29

SE5.M11

Szorty męskie SM11

SE4.M13

Kąpielówki męskie SM13

SE4.M14

Kąpielówki męskie SM14

SE4.M20

Kąpielówki męskie SM20

Bielizna Męska - Boxer Cotton

004.1546S

Bielizna Męska - Slip Cotton

004.1547S

Seamless Cotton Tank Classic

004.2407S

Seamless Cotton T-Shirt

004.2409S

 

 1. Promocją w salonach stacjonarnych regularnych, outletowych i sklepie internetowym na stronie gatta.pl nie są objęte produkty przecenione oraz karty podarunkowe.
 2. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości -20% (Korzyść́) na wybrane produkty męskie objęte Promocją po dokonaniu jednorazowego zakupu dowolnych produktów męskich.
 3. Z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych, outletowych mogą skorzystać Klienci programu Gatta Club chcący wziąć udział w promocji.
 4. Z Promocji w sklepie internetowym na stronie gatta.pl mogą skorzystać wszyscy klienci chcący wziąć udział w promocji.
 5. Promocja trwa w salonach stacjonarnych regularnych GATTA, salonach outletowych oraz w sklepie internetowym na stronie gatta.pl od dnia 18 czerwca 2021 roku do dnia 23 czerwca 2021 roku.
 6. Aby skorzystać z Promocji w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl, Uczestnik Promocji musi dokonać wyboru dowolnych produktów męskich i wpisać w odpowiednie pole (oznaczone jako: KOD RABATOWY) kod rabatowy ”TATA20”. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje zmniejszenie wartości zamówienia o 20% za produkty męskie objęte Promocją. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. Warunkiem uzyskania rabatu jest opłacenie zamówienia.
 7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość́ zamówienia pomniejszy się̨ o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 8. Aby skorzystać z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych, Uczestnik Promocji musi dokonać zakupu dowolnych wytypowanych przez Organizatora produktów męskich. Przy kasie klient otrzyma rabat w wysokości 20% na zakupione produkty męskie objęte Promocją, który będzie widoczny na paragonie.
 9. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 10. Klient może skorzystać́ z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 11. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia.
 12. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
 13. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 14. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach regularnych stacjonarnych lub outletowych GATTA lub za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów męskich objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 15. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami w tym rabatami związanymi z posiadaniem karty Gatta Club, obowiązującymi w salonach regularnych i outletowych GATTA jak i w sklepie internetowym Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 16. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej gatta.pl oraz w wersji papierowej w salonach regularnych stacjonarnych i outletowych GATTA.
 19. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2021 roku.

Zduńska Wola, dnia 18 czerwca 2021 roku.