Regulamin promocji Walentynkowej -30%

REGULAMIN PROMOCJI 

„-30% NA WALENTYNKI”

 1. Promocja „-30% na Walentynki” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy;
  - w salonach stacjonarnych regularnych wszystkich pończoch oraz całej kolekcji ARS AMANDI i BABETTE,

- w salonach outletowych GATTA wszystkich pończoch oraz całej kolekcji RED ROSE  i BABETTE, 

- w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl  wszystkich pończoch, całej kolekcji ARS AMANDI i RED ROSE  oraz BABETTE. 

 1. Promocja „-30% na Walentynki” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy:- w salonach stacjonarnych regularnych wszystkich pończoch oraz całej kolekcji ARS AMANDI i BABETTE,
  - w salonach outletowych GATTA wszystkich pończoch oraz całej kolekcji RED ROSE  i BABETTE,
  - w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl  wszystkich pończoch, całej kolekcji ARS AMANDI i RED ROSE  oraz BABETTE.
 2. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości -30% (Korzyść́) na produkty objęte Promocją. 
 3. Promocja w salonach stacjonarnych regularnych Gatta, salonach outletowych  Gatta oraz w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl trwa od dnia 31 stycznia 2020 roku do dnia 14 lutego 2020 roku włącznie.
 4. Aby skorzystać z Promocji w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl , Uczestnik Promocji musi  dokonać wyboru dowolnych produktów podlegających Promocji i wpisać w odpowiednie pole (oznaczone jako KOD RABATOWY) kod rabatowy „LOVEGATTA2020”. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje zmniejszenie wartości zamówienia o 30% za produkty objęte Promocją. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. Warunkiem uzyskania rabatu jest opłacenie zamówienia.
 5. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość́ zamówienia pomniejszy się̨ o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 6. Aby skorzystać  z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych, Uczestnik Promocji musi dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją. Przy kasie klient otrzyma rabat w wysokości 30% na zakupione produkty objęte Promocją, który będzie widoczny na paragonie.
 7. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8. Klient może skorzystać́ z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 9. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. 
 10. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. 
 11. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 12. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies  na stronie www.gatta.pl .
 13. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w  salonach regularnych stacjonarnych lub outletowych GATTA lub za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 14. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami w tym rabatami związanymi z posiadaniem karty Gatta Club, obowiązującymi w salonach regularnych i outletowych GATTA jak i w sklepie internetowym na stronie www.gatta.pl Organizatora w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 15.  Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym regularnym GATTA jest uprawniony do wymiany produktów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Organizatora w regulaminie zwrotów i wymiany towarów.
 17. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gatta.pl oraz w wersji papierowej w salonach regularnych stacjonarnych i outletowych GATTA.
 19. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia  2020 roku.

Zduńska Wola, dnia 30 stycznia 2020 roku.