Regulamin promocji z okazji "Dnia Sekretarki"

REGULAMIN PROMOCJI „Z OKAZJI DNIA SEKRETARKI”

1. Promocja „-20% Z OKAZJI DNIA SEKRETARKI” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich nieprzecenionych rajstop i pończoch w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA.

2. Promocja trwa od dnia 23 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2019 r. i polega na udzieleniu – 20% rabatu od ceny detalicznej brutto na produkty objęte promocją.

3. Aby skorzystać z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych, Uczestnik promocji musi dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją przy kasie klient otrzyma rabat w wysokości 20% na zakupione produkty objęte Promocją.

4. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości -20% (Korzyść).

5. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.

7. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia.

8. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania

przyczyny.

9. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.

10. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach regularnych stacjonarnych lub outletowych GATTA transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).

11. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz wyprzedażami. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

12. W przypadku skorzystania z Promocji, korzyści z przynależności do programu Gatta Club są udzielane zgodnie z regulaminem Gatta Club.

13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

14. Treść niniejszego regulaminu jest w wersji papierowej w salonach regularnych stacjonarnych i outletowych GATTA.

15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2019 roku

Zduńska Wola, dnia 19 kwietnia 2019 roku.